Ivar

Estlandsforeningen

 

Midt-Norge

Ivar Dahle

 

Sterkt engasjert for det estiske folk i 30 år

Ivar Dahle(67) har kjørt 115 turer med hjelpesendinger til Estland

- Da jeg første gang besøkte Estland i 1985 skjedde det noe med meg. Jeg fikk både en kjærlighet og en nød for dette folket og 30 år senere kjenner jeg fortsatt på dem samme, forteller Ivar Dahle som har brukt store deler av sin fritid til å frakte varer fra norske hjem og bedrifter som er viktig for det estiske folket. Dahle forteller videre at han har gjennom disse årene tatt med seg så mange grupper at det blir tusener på disse hjelpesendingsturene . Det skjer noe med alle som blir med. De blir tent av kjærlighet og nød. Så når jeg sender rundt informasjon om nå skal en ny trailer fylles, da strømmer folk til med varer de ønsker å gi. Vi har fast oppstillingsplasser i Granåsen i Trondheim og på Orkanger.

Og du blir ikke lei?

-Dette er gleden min i hverdagen sier Ivar som har en engasjert kone, Ella, med på laget. Slik jeg opplever det er det fremdeles 30 % av folket i Estland som har det mildt sagt krevende. Og gleden vi får være med å skape i disse menneskene, holder motivasjonen oppe.

Dahle forteller at i starten brukte de privatbiler og etter hver minibusser til å frakte hjelpesendingene med. Og snart ble det busser og trailere. Han forteller også at det er først og fremst klær og matvarer som nå sendes. Men han har sendt trailerlass med brukt landbruksutstyr og mer enn 600 brukte sykehussenger. Umoderne i Norge, men ikke i Estland.

Ella og Ivar Dahle har vært nært knyttet til Ungdom i Oppdrag og hjelpesendingene fører også til nær kontakt med flere menigheter. De har sendt over ungdomsgrupper og arrangert leirer for estiske barn i flere år. Ja, hjulpet ungdommer fra Estland til å gå bibelskole i Norge. Det har vært til gjensidig inspirasjon. Misjonen har hele tiden ligget som grunnlag for arbeidet.

Hvor mange kubikk har du fraktet til Estland?

ca 200 trailere - hvert trailerlass inneholder 90 m3 så da skjønner du at det er enorme mengder med varer som er sendt. Dahle legger til at de har 10 mottaksplasser rundt i landet. På disse sentrene kan folk komme å skaffe seg billige klær og matvarer.

De har ikke samme trygdesystem i Estland som her, minner Dahle oss på. For det første er det lave satser og de får ikke for eksempel arbeidsledighetstrygd lenge. Derfor skaper arbeidet vårt mye glede og håp blant mange estlendere, avslutter Dahle som for få dager siden fikk Kongens fortjenestemedalje for sin store innsats.

Skrevet av Bertel Åsen. I Pensjonisten og Norge i Dag

 

©. Estlandsforeningen 2016